Lĩnh vực hoạt động

Nhà thép tiền chế

Design & Build: Nhà Xưởng, Nhà Kho, Qui hoạch Khu dân cư, Resort,...

   - Thiết kế Xây dựng Công trình: Xây dựng, Điện, Cấp thoát Nước, PCCC,...

  - Xin phép PCCC, Môi trường, Xây dựng

  - Xây dựng trọn gói Công trình.

  - Hoàn công Công trình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác