Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống Thông gió & Điều hòa Không khí

1. Hệ thống Máy lạnh cục bộ

2. Hệ thống lạnh trung tâm VRV

3. Hệ thống Thông gió

4. Hệ thống hút bụi Nhà xưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác