Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy

A. HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG:

B. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY:

   1. Chữa cháy bằng Nước: Hệ thống vách tường, tự động Sprinkler

   2. Chữa cháy bằng Khí: Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2, FM200, bọt Foam,...

 

********   HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG:   *********

 

 

 

   ********* HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC: Chữa cháy Vách tường, Sprinkler

 


 

 

 

 

 

 

******** CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ, BỌT:

1. Chữa cháy bằng khí CO2, FM200

2. Chữa cháy bằng bọt Foam

3. ...

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác