Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống Điện – Nước Dân Dụng & Công Nghiệp

******** HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC NHÀ XƯỞNG, CAO TẦNG, KHU DÂN CƯ, KHU PHỨC HỢP,... ********

 

1. Hệ thống Điện: Động lực, Chiếu sáng, Tủ điện,,,

2. Hệ thống Cấp thoát Nước

3. Hệ thống xử lý Nước thải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác